Política i Condicions de la Casa

Quan es realitzi la reserva, el client haurà d’enviar un avançament en concepte de paga i senyal del 20 % del total del cost mitjançant una transferència bancària dirigit als propietaris de l’allotjament. Per a evitar confusions, és convenient especificar les dates d’arribada i sortida de la casa rural, així como el nom de la persona a qui es refereix la reserva.

El cost que queda per pagar de l’estada serà pagat a l’arribada dels clients.

Annulació

Si la reserva és anul·lada per part del client amb un termini d’antelació igual o superior a quatre setmanes, els diners avançats seran retornats menys el cost per despeses de gestió de reserva (tases bancaries).

Si l’anul·lació es realitza amb, al menys, dues setmanes d’antelación, perdrà el dreta a recuperar els diners avançats. Si s’anul·la amb menys d’una setmana d’antelació el client està obligat a pagar el 100% del lloguer de l’estància.

En el cas que l’anul·lació de la reserva, per causes de força major, fos feta per part de l’Alzina de Merola, l’import abonat serà retornat en la seva totalitat.

Arribada i sortida

L’horari d’entrada el dia d’arribada, serà entre les 17’00h i les 20’00h. Es contempla la possibilitat d’arribar més tard de l’hora estipulada sempre i quan els clients facin un avís previ.

L’horari de sortida serà a les17’00h pel clients de cap de setmana, a les 10:00 AM per les estancies setmanales.

Casos particulars

Si el número de clients sobrepassa la capacitat de l’allotjament, el propietari pot exigir una compensació econòmica proporcional al preu per persona. Si els clients suplementaris es presenten a l’allotjament sense acord previ amb el propietari, aquest es reservarà el dret de refusar-los.

Animals

No està permesa l’estància d’animals domèstics.

Neteja

La neteja correspon als clients durant la seva estància.

A la sortida si el proprietaria considera que la neteja no és correcta, se sol·licitarà taxa de neteja ( 100 Euros).

S’espera dels clients un total respecte per les instal·lacions de la casa, així com cap als seus propietaris i en general cap a tot l’entorn, tant cultural com natural. Se agrairà qualsevol tipus de suggeriment per la seva part.

Es donarà per acabada l’estància anticipadament quan el client incompleixi les normatives usuals d’urbanitat, higiene o convivència, així com en els casos que amb expressa prohibició del propietari de l’establiment s’excedeixin de les places d’allotjament autoritzades pel departament d’Industria, Comerç, Turisme i Treball.

Està prohibit fumar en les estàncies de la casa.

Posa’t en contacte amb nosaltres

+34 626 454 060
Ctra de Berga s/n Ametlla de Merola (Puig-Reig)
info@alzina.es

Pregunta’ns si tens algun dubte o si vols fer comentaris.

Escriu un email a:

info@alzina.es

CA